Asiakirja

eng. document

Informaation ja sitä tallentavan tietovälineen kokonaisuus, joka voi olla paperi, magneettinauha, lektroninen tai optinen levyke, valokuva, mallinäyte tai näiden yhdistelmä.