Autogeeninen kutistuma

eng. autogenous shrinkage

Autogeenisella kutistumalla tarkoitetaan sementtipastan, laastin tai betonin makroskooppista näkyvää, silmin havaittavaa tilavuudenmuutosta, joka on seurausta sementin ja veden hydrataatioreaktioista eli kemiallisesta kutistumasta.