Betonielementti

eng. precast element

Betonikappale, joka on valettu ja jälkihoidettu muualla kuin lopullisessa sijaintipaikassaan (valmistettu tehtaassa tai työmaalla).