Betoniliete

eng. concrete washout water

Betonimyllyjen ja -autojen pesuvesialtaiden pohjalle kertyvä materiaali.