Betonimurske

eng. crushed concrete

Betonimurske voi olla murskattu rakentamisessa käyttämättömistä – esimerkiksi elementtitehtaan – tuotteista, jolloin sitä kutsutaan murskatuksi uusiokiviainekseksi, tai purkukohteesta, jolloin sitä kutsutaan kierrätyskiviainekseksi.