Betonin hienoainekset

eng. fines in concrete

Betonimassan raekooltaan korkeintaan 0,125 mm kiinteiden materiaalien summa.