Betonin määrittely

eng. specification of concrete

Dokumentoidut valmistajalle annetut tekniset vaatimukset, joissa esitetään toiminnalliset vaatimukset tai koostumus.