Betonin vastaavien toiminnallisten ominaisuuksien menetelmä

eng. Equivalent Concrete Performance Concept

Betonin vastaavien toiminnallsten ominaisuuksien menetelmän periaatteet sallivat muutoksia vähimmäissementtimäärää ja suurinta vesi-sementtisuhdetta koskeviin vaatimuksiin jos käytetään yhtä tai useampaa sementtiä ja yhtä tai usemapaa seosainetta. Menetelmän käyttö ei ole Suomessa sallittua.