Betonin viskositeetti

eng. viscosity of concrete

Betonimassan virtausvastus, kun virtaus on alkanut.