Betonipeite

eng. concrete cover (of reinforcements)

Raudoitusta suojaavan betonikerroksen paksuus. Betonipeitteen nimellisarvo on betonipeitteen vähimmäisarvon ja sallitun mittapoikkeaman summa. Betoni-peitteen nimellisarvoa käytetään rakenteen ja raudoituksen mittoja valittaessa, vähimmäisarvoa käytetään halkeamaleveyttä laskettaessa. Betonipeitteen vähim-mäisarvo ei saa alittua valmiissa rakenteessa.