Betonityösuunnitelma

eng. concrete work plan

Kohteen betonityönjohtajan laatima suunnitelma ennen betonitöiden aloittamista. Betonityösuunnitelma on kuvaus rakennuskohteen eri betonitöistä. Suunnitelman laajuus, tarkkuus ja painopisteet määräytyvät kohteen mukaan. Yksinkertaisimmissa kohteissa voi riittää betonointipöytäkirjan esitäyttö. Suunnitelmaa tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan ennen kutakin betonoitavaa rakennetta. Kustakin betonointiosasta laaditaan lisäksi erillinen tarkempi betonointisuunnitelma.

Ks. aiheesta tarkemmin betonitöiden suunnittelu.