Betonivalmisosa

eng. precast product

Betonielementti, joka on valmisettu kyseeseen tulevan eurooppalaisen tuotestandardin vaatimusten mukaisesti.