Betonointisuunnitelma

eng. concrete placement plan

Betonityösuunnitelmaa tarkempi, kustakin betonoitavasta rakenteesta laadittava betonintisuunnitelma, sisältää mm. tiedot valettavasta rakenteesta, jaon betonointiosiin, perustiedot betonin ominaisuuksista, tiedot betonin siirroista ja tiivistämisestä, tiedot betonointinopeudesta ja työsaumoista, aikataulun, betonimenekit, henkilöresurssit (työnjohto, henkilövahvuus) sekä tiedot käytettävästä kalustosta.

Ks. aiheesta tarkemmin betonointisuunnitelma.