C3A, trikalsiumaluminaatti

Trikalsiumaluminaatti on hyvin aktiivinen reagoimaan veden kanssa, jähmettyminen tapahtuu muutamassa minuutissa. Sementissä tällainen nopea sitoutuminen on erittäin epätoivottavaa ja tavallisesti se kumotaan kipsilisäyksellä. Kipsin C3A:n hydrataatiota hidastava vaikutus johtuu ettringiitin (kalsiumsulfoaluminaatti) muodostumisesta C3A rakeiden pinnalle. Muodostuva ettringiittikerros hidastaa C3A:n hydrataatiota ja lykkää sementin sitoutumisen alkamista.

C3A:n lujuudenkehitys on nopea, mutta alhainen, joten sillä ei ole vaikutusta sementin myöhäsilujuuksiin. Lämmönkehitys on merkittävä. Muodostuvat hydrataatiotuotteet sisältävät suuren määrän kidevettä. Vedentarve hydrataatiossa on näin ollen huomattavasti suurempi kuin kalsiumsilikaateilla. Hydratoitunut C3A on erittäin arka sulfaateille, sillä niiden reaktiossa syntyy tuotteita, jotka tilavuudeltaan ovat moninkertaisia ja rapauttavat betonin nopeasti.