Ca(OH)2 , CH, kalsiumhydroksidi

Betonin emäksisyys on peräisin pääasiallisesti sementin hydrataatiossa syntyneestä kalsiumhydroksidista Ca(OH)2 (sementtikemiassa merkitty CH).  Hydrataatiossa syntyvän kalsiumhydroksidin määrä on sitä suurempi mitä korkeampi sementin määrä on ollut ja mitä korkeampaan hydrataatioasteeseen on onnistuttu hyvällä jälkihoidolla pääsemään. Pozzolaanisten seosaineiden (mm. silika ja lentotuhka) toiminta perustuu siihen, että ne kuluttavat  hydrataatiossaan kalsiumhydroksidia.  Betonin karbonatisoituessa kalsiumhydroksidi reagoi ilman hiilidioksidin kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O.