CE -merkintä

eng. CE -marking

Mikäli valmistajan rakennustuotteelle on julkaistu yhdenmukaistettu tuotestandardi, CE-merkintä on tuotteelle pakollinen. Lue lisää.

Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden CE-merkinnästä. Rakennustuotteen CE- merkintä ei ole osoitus siitä, että tuote täyttää rakennuskohdetta koskevat kansalliset määräykset. Rakennustuotteen sopivuus tulee aina arvioida kyseessä olevaa rakennuskohdetta ja sen toteuttamista koskevien rakentamismääräysten mukaisesti.

Kaikkia rakennustuotteita ei voi eikä saa CE-merkitä. Tällaisille tuoteryhmille ei ole olemassa yhdenmukaista standardia tai niille ei ole hankittu eurooppalaista teknistä arviointia (ETA), esimerkkinä tällaisesta tuotteesta on valmisbetoni. Lisää tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä saa esimerkiksi hEN -helpdeskistä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta.