CLP-asetus

eng. CLP Regulation (for "Classification, Labelling and Packaging")

CLP-asetus, eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus.

Asetus kokonaisuudessaan: CLP-asetus