Co-polymeeri

eng. co-polymer

Tunnetaan myös nimella kopolymeeri. Co-polymeeri on polymeeri, joka on muodostunut kahdesta tai useammasta keskenään erilaisesta monomeeristä. Co-polymeerejä valmistetaan polymerisoimalla eri monomeerejä eli yhdistämällä monomeerit toisiinsa. Tätä kutsutaan kopolymeroinniksi. Co-polymeeri eroaa homopolymeerista, jossa on vain yhtä monomeeriä.