Contractor -menetelmä

eng. tremie method

Vedenalaiseen betonointiin kehitetty menetelmä, jossa betoni valetaan kohteeseen teräksisen valuputken avulla.  Contractor -menetelmän ideana on tuoreen betonin valaminen aina aikaisemmin valetun betonimassan sisään niin, että vain ensiksi valettu massaerä on suorassa kosketuksessa veteen ja veden haittavaikutukset kohdistuvat vain pintakerrokseen.