Cusum

Kertyvän (kumulatiivisen) summan laadunvalvontamenetelmä. Menetelmässä lujuutta sekä hajontaa seurataan jokaisen mittauksen jälkeen.