EAD

engl. a European Assessment Document

Eurooppalainen, virallinen arviointiasiakirja eli EAD on yhdenmukaistettu tekninen eritelmä arviointiperusteista. EAD:ssa on esittety menettely, jolla kelpoisuus osoitetaan. EAD on yksi tapa CE-merkitä tuote, jolla ei ole harmonisoitua tuotestandardia.