Eloperäinen hiili

eng. biogenic carbon

Ilmakehästä yhteyttämisen kautta eloperäiseen materiaaliin sitoutunut hiili.