Erikoisbetonit

Erikoisbetoneilla tarkoitetaan betoneita, joiden valutapa, lujuus tai betonointimenetelmät poikkeavat tavanomaisesta, yleisestä rakentamisesta. Näitä erikoisbetoneita ja -menetelmia ovat mm. itsetiivistyvät betonit eli IT-betonit, korkealujuusbetonit, ruiskubetonit, kuitubetonit, betonit vedenalaisiin valuhin sekä massiivirakenteisiin, liukuvalu sekä jännitettyjen betonirakenteiden valmistus. Lue lisää erikoisbetoneista.