Erottumiskestävyys

eng. segregation resistance

Betonimassan kyky säilyä koostumukseltaan tasalaatuisena.