Esivalmistus

Teollinen valmistustapa joka rakentamisessa tarkoittaa rakennuksen osien valmistusta tehdasolosuhteissa ennen rakennuksen lopullista tekemistä rakennuspaikalla. Rakennusosien valmistus tehdään olosuhteissa, joissa se on tehokkainta tuottavuuden ja materiaalien käytön kannalta.