Ettringiitti

eng. ettringite

Veden ja sementin välisissä reaktioissa syntyvä aine, jota muodostuu kun sementin sisältämä trikalsiumaluminaatti (C3A) reagoi sementtiin lisätyn kalsiumsulfaatin (ylensä kipsin) kanssa. Ettringiitti kiteytyy sementikiviveen neulamaisina kiteinä. 

Tavallisen ettringiitin lisäksi betonissa voi esiintyä ns. myöhäisen ettringiittireaktion synnyttämää ettringiittiä, jonka syynä on yleensä betonin liian voimakas lämpökäsittely kovettumisen aikana, mikä aiheuttaa häiriöitä sementin kovettumisreaktiossa.  Ettringitti kiteytyy betonin tiivistys- ja suojahuokosten huokosten seinämille, jolloin suojahuokosten tilavuus pienenee ja betonin pakkasenkestävyys heikkenee. Ettringiittireaktio voi siten johtaa rapautumiseen joko pakkasrapautumisen kautta tai jopa siten, että huokosten täyttymisen seurauksena syntyvä paine aiheuttaa säröjä betoniin.

Katso myös sulfaatinkestävyys.

 
Ettringiittikiteytymän lähes kokonaan täyttämä ilmahuokonen, kuva: Jarkko Klami.