FEM

eng. Finite Element Method

Elementtimenetelmä eli FEM tarkoittaa jatkuvan systeemin jakamista osiin (diskretointia) niin, että vapausasteiden määrä muuttuu äärettömästä rajalliseksi.