Fillerivaikutus

eng. filler effect

Reagoimaton filleripartikkeli voi täyttää muiden partikkeleiden välitiloja siten, että veden ja sementin tarve vähenee. Tällöin fillerin käytöllä voidaan korvata sementtiä, vaikkei ilmiöön liity kemiallista reaktiota.