Fossiilinen hiili

eng. fossil carbon

Fossiilisista lähteistä peräisin oleva hiili.