Geelivesi

eng. gel water

Sementtigeeliin fysikaalisesti sitoutunutta vettä. Sementtigeelikiteiden väliin jää vapaata vesitäytteistä tilaa, jota kutsutaan geelivedeksi/ geelihuokosiksi. Tämä tila on niin pieni (1...5 nm), että veden liikkeet huokosissa ovat hyvin hitaita eikä niissä oleva vesi (geelivesi) yleensä jäädy. Geelihuokosia on noin 25...30 % sementtigeelin kokonaistilavuudesta. Geelivesi haihtuu kuumennettaessa (> 105 oC ) mutta ei osallistu sementin hydrataatioon, kuten kapillaarihuokosissa oleva kapillaarivesi.