Hieno kiviaines

eng. fine aggregate

Määritelmä raekooltaan pienemmille kiviaineksille, joiden ylänimellisraja D on pienempi tai yhtä suuri kuin 4 mm.