Hiilijalanjälki

eng. carbon footprint

Tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen summa.