Humus

eng. humus

Humus on yleisnimitys kasviperäisen orgaanisen aineen hajoamistuotteille. Betonin kiviaineksena käytettävä materiaali ei saa sisältää haitallisia määriä humusta, sillä humus voi hidastaa tai jopa estää betonin kovettumisen kokonaan.  Kiviaineksen humuspitoisuus määritetään  humuskokeella, jossa natriumhydroksidiliuosta lisätään näyteastiaan ja sekoitetaan kiviaineksen kanssa. Mahdollinen humus värjää liuoksen tummaksi.