Hyväksytty laatutaso

eng. acceptable quality level, AQL

Tarkasteltavan ominaisuuden määritellyn arvon alittava tuntemattoman jakauman prosenttiosuus, jonka katsotaan olevan hyväksyttävää betonituotannossa.