Hyväksytty toimielin
eng. approved body
 

Ympäristöministeriö valtuuttaa toimielimen myöntämään tyyppihyväksyntöjä sekä hyväksyy toimielimen myöntämään varmennustodistuksia tai toimimaan laadunvalvonnan varmentajana. Toimielin täyttää sille asetetut vaatimukset. Yleiset toimielimelle asetetut vaatimukset on sisällytetty lakiin eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012). Ympäristöministeriö edellyttää hakijalta lain yleisiä vaatimuksia koskevaa akkreditointia toimielimen asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja riippumattomuudesta. Akkreditoinnilla tarkoitetaan yleisesti ottaen testaus-, tarkastus- ja sertifiointielinten pätevyyden toteamista.