ilmamäärä
eng. air content
 
Standardin SFS-EN 12350-7 mukaan tuoreesta betonimassasta mitattu ilmamäärä.