Ilmoitettu laitos

eng. Notified Body

Euroopan talousalueen jäsenvaltion hyväksymä, komissiolle ilmoittama ja tietylle tuoteryhmälle päteväksi todettu kolmannen osapuolen valvontaan valtuutettu testaus-, sertifiointi- tai tarkastuslaitos. Ilmoitettu laitos tekee sopimuksen tuotteen valmistajan kanssa ja antaa todistuksen tehtaan  sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta, kun AVCP-luokka on 2+. Ilmoitetun laitoksen tarkastukset kohdentuvat CE-merkin kiinnittäjään ja alihankkijoiden toimintaan siinä määrin kuin yhdenmukaistetussa tuotestandardissa edellytetään.