Inhibiittori

eng. reaction inhibitor

Inhibiittoreilla tarkoitetaan betoniin lisättäviä aineita (kemikaaleja), jotka hidastavat korroosion etenemistä karbonatisoituneessa tai kloridipitoisessa betonissa. Inhibiittoreita on käytetty korjausrakentamisessa sekä betonin imeytettyinä että korjauslaasteihin sekoitettuina.  Betoniin imeytettävistä inhibiittoreista saadut tutkimustulokset ja käytännön kokemukset ovat toistaiseksi sellaisia, ettei inhibiittoreiden käyttöä voida suositella.