Injektointi

eng. injection

Injektoinnilla tarkoitetaan nestemäisen kovettuvan aineen pumppaamista betonin halkeamiin niin, että aine täyttää halkeamassa olevan tyhjätilan ja kovettuu pysyväksi osaksi rakennetta. Injektoinnilla voidaan korjata yli 0,2 mm leveitä halkeamia. Tätä kapeammat halkeamat käsitellään yleensä muilla menetelmillä (imeyttämällä, pinnoittamalla).