Irtotiheys

eng. bulk density

Osamäärä, joka saadaan, kun tietyn kokoisen näyteastian täyttämän tiivistämättömän, kuivan kiviaineksen massa jaetaan tämän astian tilavuudella.