Itsetiivistyvä betoni

eng. self-compacting concrete (SCC)

Betoni, joka virtaa ja tiivistyy painovoiman vaikutuksesta, täyttää muotit ja niissä olevien raudoitteiden, jännekanavien, varauksien jne. välit, säilyen tasalaatuisena.