Jäätymislujuus

eng. freezing strength

Puristuslujuus, joka kovettumisensa alkuvaiheessa olevan betonin on saavutettava, jotta se vahingoittumatta kestäisi jäätymisen vaikutukset. Betoni ei saa jäätyä ennen kuin se on saavuttanut jäätymislujuuden 5 MN/m2. Betonin ominaisuuksien kehittymistä seurataan lämpötilamittauksin tai muulla luotettavalla tavalla.