Jaettu näyte 

Yhdistetystä näytteestä jakamalla saatu näyte.