jännebetonirakenne eli jännitetty betonirakenne
Raudoitettu rakenne, jonka raudoitus osaksi tai kokonaan on jännitetty.