Jännityskorroosio

eng.  stress corrosion cracking, SCC

Ollessaan samanaikaisesti vetojännityksen ja korroosiota aiheuttavien tekijöiden vaikutuksen alaisena raudoitus voi syöpyä erittäin nopeasti. Tällaisia syöpymismuotoja ovat jännityskorroosio ja vetyhauraus, joiden esiintymiselle on suurimmat mahdollisuudet jänneraudoituksessa. Jännityskorroosiossa paikalliset anodireaktiot johtavat halkeamien syntymiseen teräksessä. Näiden korroosiomuotojen välttämiseksi voimakkaasti jännitetyn jänneraudoituksen tulee olla niin hyvin suojattu, ettei se edes paikallisesti menetä passiivisuuttaan.

Katso myös vetykorroosio.