Jäte

eng. waste

Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo postaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä.