Kaistamenetelmä

eng. equivalent frame method

Jännitettyjen rakenteiden laskentamallina voidaan käyttää niin sanottua kaistamenetelmää. Kaistamenetelmässä rakenne jaetaan sopiviin kaistoihin, jonka jälkeen kaistat analysoidaan itsenäisesti palkkiteoriaa soveltaen.