Kalsiumkarbonaatti 

eng. calcium carbonate

Sementin tärkeimmän osa-aineen portlandklinkkerin pääraaka-aine on kalkkikivi, joka on suurimmaksi osaksi kalsiumkarbonaattia CaCO3. Sementtiklinkkerin polton yhteydessä (sementin valmistusprosessi) kalkkikivi (CaCO3) hajoaa kalsiumoksidiksi ja hillidioksidiksi (CaO + CO2). Tutustu asiaan tarkemmin kohdassa sementin valmistus.

Betonin karbonatisoitumisreaktiossa ilman hiilidioksidi CO2 reagoi betonin kalsiumhydroksidin Ca(OH)2 kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia CaCO3. Kun karbonatisoitunut betonivyöhyke saavuttaa raudoituksen, teräksen korroosio voi alkaa.