Karbonatisoituminen

eng. carbonation

Betonin karbonatisoitumisreaktiossa ilman hiilidioksidi CO2 reagoi betonin kalsiumhydroksidin Ca(OH)2 (sementtikemian merkintä CH) kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia CaCO3. Kun karbonatisoitunut betonivyöhyke saavuttaa raudoituksen, teräksen korroosio voi alkaa. 

Karbonatisoitumisen nopeus riippuu monista betonin laatutekijöistä, mutta ennen kaikkea betonin tiiviydestä (diffuusiovastuksesta) ja kalsiumhydroksidipitoisuudesta. Tiiveys vaikuttaa siihen, kuinka helposti ilman hiilidioksidi ja rikkiyhdisteet pääsevät tunkeutumaan betoniin. Betonin huokosrakenteeseen ja tiiviyteen vaikuttavat eniten betonin vesi-sideainesuhde ja hydratoitumisaste. Vesisideainesuhteen alentuessa ja samalla lujuuden kasvaessa tiiviys lisääntyy voimakkaasti. Halkeamat lisäävät hiilidioksidin tunkeutumista paikallisesti.