Karkea kiviaines 

eng. coarse aggregate

Määritelmä raekooltaan suuremmille kiviaineksille, joiden D on suurempi tai yhtä suuri kuin 4 mm ja d suurempi tai yhtä suuri kuin 2 mm.